ნებისმიერი ფორმის და კონფიგურაციის ავეჯის დამზადება